Vuosikokous 7.5.2015 klo 19

Pk-Esyn sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 7.5. alkaen klo 19 SEYn toimistolla osoitteessa Lintulahdenkatu 10, 00550 Helsinki. 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ainaisjäsenmaksun ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Huomiothan, että vuosikokouksessa jokaisen läsnäolijan tulisi olla yhdistyksen jäsen. Varsinaisella jäsenellä, perhe-, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen säännöt on luettavissa osoitteessa: http://www.pk-esy.fi/ testisivu/saannot

Lämpimästi tervetuloa mukaan!