2015

Vuoden 2015 Eläinsuojelijaeläin - Norsunluuta etsivä Rokka

Norsuja ollaan tappamassa sukupuuttoon kiihtyvällä tahdilla niiden arvokkaiden syöksyhampaiden vuoksi. Tätä ongelmaa pohtiessaan aikaisemmin poliisina työskennellyt Toni Lahtinen tuli siihen tulokseen, että norsunluuta etsivien koirien sekä myös Afrikan viranomaisten kouluttaminen olisi hänen osaltaan paras tapa auttaa säilyttämään norsut. Näin hän pystyisi hyödyntämään sekä koiriin ja eläinsuojeluun että rikostutkintaan liittyvää ammattiosaamistaan.

Lahtinen hankki labradorinnoutaja Rokan pentuna vuonna 2013 suunnitelmanaan kouluttaa koira etsimään norsunluuta. Etsintäkoiralta vaaditaan paljon erilaisia ominaisuuksia, jotta se selviytyisi hyvin työtehtävistään. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa hyvä hermorakenne, saalisvietti, sosiaalisuus ja luontainen nenänkäyttö. Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia selvitettiin Rokankin osalta koiran ollessaan 6-7 viikon ikäinen, ja nämä testit antoivat viitteitä siitä että Rokka soveltuisi hyvin etsintäkoiran tehtävään.

Norsunluun lisäksi Rokkaa on koulutettu etsimään aseita. Koko koulutuksen perustana on ollut positiivinen vahvistaminen eli koiraa on palkittu toivotusta käytöksestä ja epätoivottu käytös on jätetty huomiotta. Hajukoulutuksen lisäksi koulutukseen on sisältynyt muun muassa totuttelua erilaisiin ympäristöihin ja pintoihin (esimerkiksi liukkaat, liikkuvat ja ääntä pitävät pinnat), kohdehajun ilmaisuharjoituksia sekä erilaisten etsintätekniikoiden opettelua. Myös leikki on ollut tärkeä osa koulutusta. Lisäksi etsintäkoiran täytyy olla fyysisesti huippukunnossa kyetäkseen tehokkaaseen etsintätyöhön, ja Rokka rakastaakin uimista. Rokan kanssa käytetyt koulutusmetodit ovat samalla toimineet esimerkkinä Lahtisen kouluttaessa paikallisia koirakoita. Tärkeää on ollut myöskin osoittaa, että positiivinen koulutusmalli todella tuottaa hyviä tuloksia.

Lahtisen mukaan Rokka lienee ensimmäinen norsunluukoira, joka on tosiasiallisesti toiminut Tansaniassa näissä tehtävissä. Tällä hetkellä Team Rokka työskentelee erityisesti Tansanian valtion alaisen erikoisjoukon kanssa. Tyypillinen etsintätehtävä on sellainen, jossa Lahtinen ja Rokka saavat kutsun saapua sovittuun paikkaan, josta sitten lähdetään suorittamaan etsintöjä osana yksikön muuta henkilöstöä. Etsintäpaikat ovat usein rikoksesta epäiltyjen taloja, varastoja tai piha-alueita. Koira pystyy tarkastamaan suuria alueita ja tavaramääriä hyvin nopeasti ja tehokkaasti verrattuna ihmisiin. Etuna on myös se, että koira ei ole ostettavissa. Tansaniassa, kuten muissakin kehittyvissä maissa, riehuva korruptio on keskeinen ongelma kaikkeen lainvalvontatyöhön liittyen. Rokka on osoittanut tehtävissä osaamisensa, ja useiden tapauksien tutkinta on tällä hetkellä meneillään.

Lisäksi Team Rokka pyrkii levittämään sanaa norsuja uhkaavasta salametsästyksestä, ja on tähän mennessä esimerkiksi vieraillut Suomen Tansanian suurlähetystössä sekä tehnyt tuttavuutta paikallisen eläinsuojeluorganisaatio TAWESON kanssa. Afrikassa tapetaan yksi norsu joka viidestoista minuutti. Nykyisellä tahdilla norsut tapetaan sukupuuttoon noin kymmenen vuoden sisällä.  Esimerkiksi Tansanian norsukannasta on menetetty viimeisen 4-5 vuoden aikana kaksi kolmasosaa, ja tällä hetkellä norsuja on jäljellä enää noin 40 000 yksilöä. Ongelman syyt ovat moninaiset. Köyhällä maaseudulla ihmiset joutuvat hankkimaan elantonsa sieltä mistä sen saavat. Kysyntä norsunluulle on suuri erityisesti Kiinassa, ja kysyntä luo aina tarjontaa. Salametsästäjien ja ostajien välille on muodostunut valtavia voittoja tekevä järjestäytyneen rikollisuuden ketju.

Lahtisen mukaan on tärkeää, että poliittisella tasolla tehdään työtä asian puolesta, mutta päätökset eivät aina välttämättä realisoidu kentällä. On selvää, että myös käytännön toimia tarvitaan, vaikkakin resursseista on jatkuva pula. Kampanjointia norsujen salametsästyksen haitoista tulee jatkaa niin Afrikassa kuin norsunluun päätepysäkeillä. Onnistumiset norsunluun salakaupan ehkäisyssä ja näistä onnistumisista saatu mediahyöty on se kiristysruuvi, jolla muun muassa edellä mainittuja poliittista päätöksentekoa, käytännön toimia sekä kampanjointia voidaan tehostaa.