Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: 

Nella Muurinen

Varapuheenjohtaja: 

Sari Valtanen

Varsinaiset jäsenet:

Pirkko Mikkola
Johanna Raulio
Sari Rihu
Nina Virtanen

Sihteeri:

Riika Vilkko

Rahastonhoitaja:

Suvi Haikala

Varajäsenet:

Mira Aspelin
Leena Manner
Anette Valtanen

Toiminnantarkastaja:

Satu Siljola

Seija Sirén, varalla